CO2 Credits

Bij CO2.EU houden we ons om verschillende redenen bezig met de handel in CO2 Credits. Ten eerste is het van cruciaal belang te erkennen dat het huidige tempo van de inspanningen om de opwarming van de aarde te voorkomen onvoldoende is. De dringende noodzaak om de klimaatverandering te beperken vereist onmiddellijke actie. Terwijl we streven naar bredere systeemveranderingen, biedt de verkoop van CO2 Credits een middel om de CO2-uitstoot te compenseren en onmiddellijke stappen te zetten in de richting van CO2-neutraliteit.

We beseffen dat we ons in een overgangsperiode bevinden, waarin de prijs van CO2 Credits naar verwachting zal stijgen. Deze kostenstijging stimuleert bedrijven om te investeren in maatregelen die hun CO2-uitstoot direct verminderen, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op de aanschaf van Co2 Credits. Wij willen deze transitie ondersteunen door de handel in CO2 Credits te vergemakkelijken en bedrijven aan te moedigen prioriteit te geven aan duurzame praktijken die leiden tot een aanzienlijke vermindering van hun ecologische voetafdruk.

Door deel te nemen aan de markt voor CO2 Credits dragen wij bij aan het algemene doel van emissiereductie. Wij begrijpen dat langetermijnoplossingen liggen in duurzame praktijken, innovatie en de transitie naar schonere energiebronnen. Maar ondertussen is het compenseren van de uitstoot door de aankoop van certificaten een waardevolle stap in de goede richting.

CO2.EU blijft zich inzetten voor het stimuleren van positieve verandering en het ondersteunen van de mondiale inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden. Samen kunnen we de transitie naar een duurzamere toekomst versnellen.

Details

Aantal:       25 €      2.700,00
Aantal:       50 €      5.300,00
Aantal:       75 €      7.800,00
Aantal:     100 €    10.200,00
Aantal:     250 €    25.000,00
Aantal:     500 €    49.000,00
Aantal:  1.000 €    96.000,00
Aantal:  2.500 €  235.000,00
Aantal:  5.000 €  460.000,00
Aantal:10.000 €  900.000,00

Neem vandaag nog contact met ons op