Verbetering van het milieu, waarom is dat nodig?

Verbetering van het milieu, waarom is dat nodig?
Het milieu verandert en de temperatuur op aarde stijgt. Dit komt vooral door een toename van de broeikasgassen, zoals koolstofdioxide ofwel CO2. CO2 ontstaat bij de verbranding van gas, olie en kolen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in energiecentrales, maar ook in het verkeer. Ook menselijke activiteiten zorgen steeds meer voor milieuproblemen. Hierbij valt te denken aan vervuiling, verdroging en ontbossing. De CO2-uitstoot leidt tot een versterking van het broeikaseffect. Hierdoor verandert het klimaat op aarde. Om onze planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties is het zinvol om mee te helpen aan een verbetering van het milieu.

Aantasting natuur
Milieuvervuiling zorgt voor een minder leefbare planeet. Zo is er steeds minder ruimte voor de natuur. In Brazilië en Indonesië verdwijnen de regenwouden steeds sneller. Wetenschappers verwachten dat de natuur wereldwijd steeds verder achteruit zal gaan. Ook in Nederland.

Temperatuurstijging
Vanwege het broeikaseffect stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Wij mensen zijn hier grotendeels verantwoordelijk voor. De stijgende temperatuur leidt wereldwijd tot slechte gevolgen. Zo kan het aantal overstromingen toenemen, kunnen er meer bosbranden ontstaan, het koraal sterft af, de woestijnen worden grotere en gletsjers smelten. Ook kan de landbouwproductie gaan afnemen. Daarnaast zorgt de klimaatverandering ook voor een bedreiging van de volksgezondheid. Om de klimaatverandering tegen te gaan, wil de Europese Unie de stijging beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Dit betekent dat de wereldwijde CO2-uitstoot in het jaar 2050 zeker 50 tot 85 procent lager moet zijn dan in 2000.

Meewerken aan milieuverbetering
Wie meewerkt aan milieuverbetering zorgt voor minder vervuiling, spaart kostbare grondstoffen en helpt het klimaat. Daarnaast is milieuverbetering ook vaak beter voor de portemonnee. Door gebruik te maken van energiezuinige systemen, bespaart u jaarlijks een flink bedrag op de gas- en elektriciteitsrekening. In een gemiddeld huishouden wordt jaarlijks 3.500 kilowattuur stroom en 1.600 kubieke meter gas verbruikt. Energiebesparing kan dit verbruik flink laten dalen. Bij energiezuinige systemen kunt u denken aan zonnepanelen, zonneboilers, spaarlampen, energiezuinige verbruiken zoals wasmachines, afwasmachines, drogers en koelkasten. Ook het scheiden van afval, verzamelen van oud papier en het gebruiken van recycling producten kan al een klein beetje helpen.