Subtropische diersoorten rukken op naar Nederland

De aarde is aan het veranderen en dit betekent dat eigenlijk alles wat we kennen verandert. Op de eerste plaats wordt de aarde warmer en is het weer aanzienlijk aan het veranderen. De klimaatverandering zorgt op zijn beurt weer voor een stijging van de zeespiegel en alle veranderingen bij elkaar zorgen er ook voor dat er een grote invloed is op het bestaan van planten, dieren en mensen. De mens heeft eigenlijk tot op heden nog het minst te lijden onder de veranderingen van de aarde. In totaal zijn er namelijk al ruim 800 diersoorten uitgestorven, waarvan maar liefst tien in het afgelopen jaar. Er worden bijna 25.000 dieren- en plantensoorten nog met uitsterven bedreigd en het lijkt alsof veel dieren de weg een beetje kwijt zijn. Gevolg is dat we in Nederland steeds meer nieuwe diersoorten gaan zien doe normaal gesproken niet in ons land horen te leven.

Het weer in Nederland wordt zachter

Kent u het nog, zo’n 30 jaar geleden? De strenge winters, de dikke pakken sneeuw, wekenlang schaatsen en sneeuwballen gooien, de Elfstedentocht? Het komt u allemaal vast nog bekend voor, maar we zien het helaas niet meer voorkomen. Ook het klimaat in Nederland verandert. Zo zullen we te maken krijgen met extreme regenbuien, met zachtere winterseizoenen en langere, warmere zomers. Dit is niet alleen in Nederland het geval. In heel Europa en Azie zullen meer hittegolven voorkomen, die niet alleen heter maar ook langer zijn. Dit zal zorgen voor meer sterfgevallen als gevolg van de hitte, onder mens en dier. Echter, het zorgt er ook voor dat steeds meer diersoorten hun vaste leefgebied verlaten om elders te gaan leven. We zullen dan ook steeds meer diersoorten in Nederland gaan zien die we eerder nooit zagen. Hierbij moeten we vooral denken aan soorten muggen die we nog niet kennen.

Muggen, bijen en wespen

Er zullen steeds meer ‘vreemde’ dieren opduiken in Nederland. Afgelopen zomer hebben we al diverse soorten muggen mogen verwelkomen in ons land. Tevens komen er nieuwe bijen- en wespensoorten bij. Zo hebben we al twee nieuwe bijensoorten in Nederland gezien. Het gaat hier om de luzernebehangersbij en de schubhaarkegelbij. Ook zijn er meerdere soorten bronswespen in ons land aangetroffen, maar liefst zeventien om precies te zijn. Onder deze soorten behoort ook de kogelgoudwesp, die een ei legt in het nest van een ander insectsoort. Het larfje doodt hierbij de andere larf en eet het stuifmeel op. Veel andere wespensoorten maken wel een eigen nest.

Veelal insecten
Er zijn inmiddels al 24 nieuwe diersoorten ontdekt in Nederland. Het gaat hierbij veelal om insecten, in totaal 23. De laatste diersoort die nieuw ontdekt is in ons land is een kwal. Deze kwal is een nieuw soort steekkwal en werd aangetroffen in de Zeeuwse Oosterschelde. Uiteraard wordt er voortdurend gezocht naar nieuwe diersoorten in ons land. Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer diersoorten zijn te vinden in Nederland die niet eerder in ons land zijn aangetroffen. Zaak is om deze diersoorten te vinden en hen daadwerkelijk te benoemen tot nieuwe diersoort in Nederland.

Het gaat verder
Naar mate de klimaatverandering voortzet, zullen er steeds meer nieuwe diersoorten in Nederland te vinden zijn. De wetenschappers blijven dan ook onderzoeken en vastleggen welke nieuwe diersoorten en zijn gesignaleerd in ons land. Volgens de onderzoekers blijft het dan ook zeker niet bij de 24 nieuwe diersoorten die tot nu toe zijn vastgelegd.