Kyoto verdrag en het vervolg

Het Kyoto verdrag, of eigenlijk het Kyoto-protocol, is een verdrag dat bedoeld is om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. De aarde heeft veel last van deze broeikasgassen en de planeet verandert dan ook niet ten goede. De broeikasgassen zorgen namelijk voor een aanzienlijke opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien. Denk hierbij aan het ontdooien van steppes en ijskappen, waardoor de zeespiegel steeds verder stijgt. Het eerste Kyoto-protocol werd opgesteld in 1997 en vormde een aanvulling op het bekende Klimaatverdrag. Pas veel later, in februari 2005, trad het Kyoto-protocol daadwerkelijk officieel in werking voor de komende zeven jaar. In 2012 loopt het protocol dan ook af.

Hoeveel minder broeikasgassen?

Het verminderen van de broeikasgassen is natuurlijk het doel van het Kyoto-protocol. Echter, het is daarbij ook belangrijk te kijken naar de hoeveelheid broeikasgassen die er minder zouden moeten zijn. De uitstoot moet aanzienlijk omlaag worden gebracht. De gewenste vermindering werd dan ook opgenomen in het protocol. Zo kwamen de diverse industrielanden overeen dat in de periode tussen 2008 en 2012 een vermindering van minimaal 5,2% gerealiseerd moest worden ten opzichte van het niveau van 1990. Echter, de precieze hoeveelheid vermindering is per land vastgelegd. Voor ons land werd bepaald dat de uitstoot van broeikasgassen met 6% moest verminderen.

Het nieuwe Klimaatverdrag

Wellicht heeft u ook gehoord van de Klimaattop Kopenhagen, het nieuwe internationale Klimaatverdrag dan in 2009 werd besproken in de stad Kopenhagen, tijdens de klimaattop. Dit nieuwe Klimaatverdrag zal het Kyoto-protocol gaan vervangen. In 2012 komt daarmee een einde aan het Kyoto-protocol en zal het nieuwe Klimaatverdrag in werking treden. Binnen dit nieuwe verdrag worden hogere eisen gesteld en gelden hogere doelstellingen om de uitstoot van de broeikasgassen verder terug te brengen.

Overtuigen en laten tekenen

Uitstoot van broeikasgassen is iets dat eigenlijk niet te voorkomen is. Vooral wanneer het om het bedrijfsleven gaat is het niet te voorkomen dat er broeikasgassen worden uitgestoten. Het was de taak van Yvo de Boer, VN-klimaatman, om de regeringsleiders van over de hele wereld te overtuigen het nieuwe verdrag aan te gaan als opvolging van het Kyoto-protocol.

De doelstellingen
Het nieuwe verdrag kijkt in de toekomst. Dit Klimaatverdrag, of ook wel een Kyoto ll Verdrag, laat zien hoeveel de uitstoot van broeikasgassen nog moet verminderen. In het verdrag wordt gesproken en gekeken naar het jaar 2020, waarin de doelstellingen behaald zouden moeten zijn. In Wenen werd afgesproken dat de broeikasgassen in de diverse industrielanden met 25 tot 40 procent gereduceerd moeten zijn in het jaar 2020, ten opzichte van het jaar 1990. Wanneer dit lukt, dan zouden volgens Yvo de Boer veel ernstige effecten van de klimaatverandering voorkomen kunnen worden.

En hoe dan verder?

Stel dat het lukt om de uitstoot van broeikasgassen daadwerkelijk met het maximale, 40%, te reduceren voor het jaar 2020. Hoe gaat het dan verder? We kunnen uiteraard blijven reduceren, maar hier komt eens een einde aan. Het is dan ook belangrijk, volgens Yvo de Boer, dat er in het nieuwe verdrag alvast een doorkijk wordt gegeven in de periode na de afloop van dit verdrag in 2020. In de komende vijf tot tien jaar zou er 40% van de opwekkingscapaciteit van energie vervangen moeten worden in de wereld. Het gaat hierbij om een kapitaalinvestering die dertig tot vijftig jaar mee gaat.