Het weer verandert

We hebben eigenlijk allemaal al wel gehoord over de klimaatverandering, waar we middenin zitten. Wat bedoelen we eigenlijk met klimaatverandering? Het weer verandert, uiteraard, maar er zal nog meer veranderen op onze wereld. Zo heeft de verandering van het weer ook invloed op onder meer het uitsterven van dieren en planten en op grote(re) natuurrampen.

Hoe meten we de klimaatverandering?
We spreken wel van klimaatverandering, maar hoe wordt dat nu vastgesteld? Wanneer we spreken van klimaatverandering, dan spreken we van veranderingen in het weer die kunnen worden vastgesteld aan de hand van een bepaalde periode. Het weer wordt over een bepaalde periode vastgelegd en vergeleken met een soortgelijke eerder gemeten periode. Zo kunnen de verschillen, of veranderingen, duidelijk in kaart worden gebracht. Meteorologen meten het gemiddelde van de temperatuur, de luchtdruk, de wind, de vochtigheidsgraad, de bewolking en de neerslag over een tijdsbestek van enkele tientallen jaren. Op basis hiervan kunnen de klimaatscenario’s worden opgesteld.

Waarom klimaatverandering?
We merken allemaal wel dat geen zomer gelijk is. Zo hebben we het ene jaar een lange maar relatief zachte zomer, terwijl het volgende jaar een hete en korte zomer biedt. Dit bedoelen we echter niet met klimaatverandering. Klimaatverandering heeft onder meer te maken met de stijging van de temperatuur van de aarde en wordt dan ook veroorzaakt door zowel natuurlijke als menselijke factoren. De natuurlijke oorzaken zijn onder meer inslagen van kometen en meteorieten, vulkaanuitbarstingen, zeestromen en continentverschuivingen. Menselijke oorzaken zijn echter van grotere invloed op de klimaatverandering, onder meer door verbranding van fossiele brandstof, ontbossing, veeteelt en landbouw. We ontwikkelen en gebruiken steeds meer moderne apparatuur en wekken op verschillende manieren energie op. Dit heeft een slechte invloed op de klimaatverandering.

Wat betekent dit?
Nu zien veel mensen niet de ernst in van de klimaatverandering. In de afgelopen eeuw is het een graad Celsius warmer geworden in Europa en dit lijkt niet erg veel. Maar op de langere termijn gaat dit zeker problemen opleveren. Wanneer de klimaatverandering doorzet, en dit doet het, dan krijgen we onder meer te maken met een stijging van de zeespiegel, droogte en aantasting van de ecosystemen. In Europa en Azië zullen meer hittegolven voor gaan komen, waardoor er sterfte als gevolg van hitte vele malen hoger zal gaan liggen. Wereldwijd krijgen alle landen te maken met een veranderend weertype en de gevolgen die dit met zich meebrengt.

Wat betekent het voor Nederland?
Nederland kent een zeeklimaat. Op de eerste plaats is de stijging van de zeespiegel een aanzienlijke bedreiging voor ons land, daar wij aan zee te vinden zijn. Bij een ernstige stijging van de zeespiegel zal Nederland steeds kleiner worden en uiteindelijk worden weggespoeld door het zeewater. Dit gebeurt uiteraard geleidelijk, naar mate de zeespiegel stijgt. In Nederland zullen we te maken krijgen met zomers die warmer zullen zijn en meer hittegolven zullen gaan vertonen. Tevens veranderen de winterseizoenen. We moeten er rekening mee houden dat de winters minder lang en minder streng zullen worden. De kans op een Elfstedentocht wordt dan ook met het jaar kleiner en de vraag is dan ook of deze ooit nog wel gereden zal worden. Een andere aanzienlijke verandering is wel de neerslag. We kennen in ons land natuurlijk al behoorlijk wat regenachtige dagen, maar door de klimaatverandering zullen we rekening moeten gaan houden met extreme regenbuien.