Het water stijgt

Net als de klimaatverandering kunnen we ook constateren dat het water op de aarde stijgt. Op de eerste plaats komt dit door smeltend ijs en uitzetting van water, die ervoor zorgen dat het zeewater aanzienlijk stijgt. Daarnaast stijgt het water in de rivieren door de enorme regenval. De gletsjers stromen leeg en zorgen ervoor dat de hoeveelheid water in de oceanen aanzienlijk toeneemt.

Temperatuurstijging en waterstijging

De stijging van de temperatuur op aarde zorgt voor de waterstijging. Dit is een feit waar we helaas niet meer omheen kunnen. De klimaatverandering die is ontstaan zorgt voor de temperatuurstijging en deze zorgt voor een stijging van de zeespiegel, op twee verschillende manieren. Op de eerste plaats neemt het water meer volume in wanneer het warmer wordt. Wanneer de oceanen slechts een enkele graad warmer worden, zorgt dit voor een stijging van de zeespiegel van een hele meter, wereldwijd. Een voordeel is wel dat de watertemperatuur minder snel stijgt dan de temperatuur in de atmosfeer. In de afgelopen eeuw heeft het uitzetten van het water gezorgd voor een stijging van de zeespiegel van 17 centimeter totaal. Op de tweede plaats stijgt het water doordat ijskappen en gletsjers smelten. Dit water komt in de oceanen terecht, waardoor de hoeveelheid water in de oceanen stijgt. Dit resulteert uiteraard ook in een stijging van de zeespiegel. Echter, er is een groot verschil tussen het smelten van zee-ijs en het smelten van landijs. Zee-ijs is het ijs dat zich al in zee bevindt. Wanneer dit smelt, heeft het geen invloed op de zeespiegel. Als landijs smelt, dan stroomt het water van het ijs naar de zee. Hierdoor verkrijgt de zee meer water en bestaat er wel een negatieve invloed op de zeespiegel. Deze zal hierdoor aanzienlijk stijgen door de jaren heen.

Smelt zorgt voor een aanzienlijke zeespiegelstijging

Wanneer we het hebben over een stijging van de zee spiegel die wordt veroorzaakt door smelt, dan hebben we het dus over ijs dat zich aan land bevindt en niet al in zee. Smelt van de Noordpool zorgt dus niet voor een stijging van de zee spiegel, daar dit ijs al in het water ligt. De smelt van gletsjers in de gebergten zorgt ervoor dat de zeespiegel wereldwijd behoorlijk stijgt. Deze invloed is groter dan de smelt van ijskappen. Dit komt omdat de grote ijsmassa’s een isolerende werking hebben en daardoor minder snel smelten. Toch wordt er aan de randen van diverse grote ijskappen wel smelt waargenomen.

Wat moeten we verwachten?

Als we het puur hebben over de smelt van ijskappen en gletsjers, dan moeten we rekening houden met een stijging van de zeespiegel tussen de 18 en 59 centimeter in de komende eeuw. Echter, deze cijfers zijn bekend gemaakt door het IPCC, dat erkend dat de uiteindelijke stijging nog veel dramatischer uit kan vallen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de ijsmassa op Groenland dreigt te desintegreren. Hierbij zal ontzettend veel smeltwater in zee terecht komen, waardoor de negatieve invloed op de zeespiegel vele malen groter is. Wanneer, in een zeer slecht geval, de volledige ijskap op Antarctica zou smelten, dan zorgt dit voor een stijging van de zeespiegel van maar liefst zestig meter en dit zou een ramp voor de wereld betekenen.

Staat ons een ramp te wachten?

Stijging van de zeespiegel zorgt uiteraard voor risico’s. Zo kunnen zowel de zee als de rivieren gaan overstromen en wordt ook het risico op orkanen, ontbossing en extreme neerslag aanzienlijk groter. Uiteraard worden er nog veel meer risico’s gevormd en zullen we op den duur te maken krijgen met klimaatvluchtelingen.