Emissiebronnen

Emissiebronnen, zoals biologische afbraakprocessen, zorgen er voor dat methaangas (CH4) wordt gevormd. De belangrijkste bronnen zijn spijsvertering van rundvee, mestopslagen, afvalstortplaatsen en WKK-gasmotoren. Als gevolg hiervan komt er, door het gebruik van meststoffen, lachgas (N2O) vrij uit de bodem. Maar niet alleen hierdoor komt er lachgas vrij. Ook de chemische industrie draagt hieraan bij. Door het ontsnappen van koelmiddel uit koel- en vriesinstallaties komen uit fluorverbindingen HFK’s in de atmosfeer. Bij de productie van halfgeleiders en hoogspanningsinstallaties komen vooral fluorverbindingen PFK’s en SF6 vrij.