Duurzame energie, groene stroom

Duurzame energie, groene stroom
Om de CO2 uitstoot te reduceren kan men gebruik maken van duurzame energie. Dit is energie die is opgewekt op een milieuvriendelijke manier. Tegenwoordig wordt er veel aandacht besteedt aan duurzame energie. Dit komt, omdat het steeds belangrijker wordt. De CO2-uitstoot stijgt, met als gevolg een verslechtering van het broeikaseffect en een klimaatverandering. Zo stijgt het klimaat wat weer gevolgen heeft voor de natuur en de mens.

Duurzame energie
Voorbeelden van duurzame energiesystemen zijn groene stroom, zonneboilers en zonnepanelen. Deze manier van energieopwekking is steeds belangrijker aan het worden in onze hedendaagse maatschappij. Er worden ook steeds meer manieren bedacht om op een duurzame wijze energie op te wekken. Dit komt, omdat onze fossiele brandstoffen langzaamaan opraken. Om het milieu en de aarde leefbaarder te houden voor onszelf en voor de volgende generaties, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van duurzame energie, zoals groene stroom.

Groene stroom
Groene stroom is een vorm van duurzame energie die onuitputtelijk is. In de media is hier veel over te zien en te lezen. Zo zijn er op de televisie heel veel reclames te zien van energieaanbieders. Groene stroom wordt uitsluitend opgewekt uit duurzame energiebronnen. Hierbij kunt u denken aan waterkracht, zonne-energie, warmtesystemen en biomassa. Normale stroom wordt opgewekt uit fossiele energiebronnen als aardolie, steenkool en aardgas. Deze bronnen zijn langzamerhand aan het opraken. Groene stroom komt, net als de normale, traditionele variant, gewoon uit het stopcontact. U kunt er dan ook heel bewust voor kiezen. Het heeft verschillende namen, zoals groene stroom, ecostroom, natuurstroom en groene energie. Het verschil tussen de verschillende aanbieders heeft vooral te maken met de samenstelling. Energiebedrijven mogen alleen maar groene stroom verkopen als zij een groencertificaat hebben ontvangen. Dit certificaat bewijst dat elektriciteit op een duurzame manier wordt opgewekt. De prijs verschilt ook niet zo heel veel van die van de traditionele aanbieders. Vanwege de populariteit is er flink wat concurrentie tussen de verschillende aanbieders van groene stroom. Hierdoor is het niet echt veel duurder dan de normale stroom.