Diverse soorten energie

Diverse soorten energie
Wanneer het om duurzame energie gaat, dan zijn er veel verschillende soorten. De belangrijkste vormen van duurzame energie zijn toch wel zonne-energie, windenergie, biomassa energie en aardwarmte.

Zonne-energie
Zonne-energie kan worden opgewekt met verschillende systemen, zoals zonnepanelen. Deze worden op het dak van een woning geplaatst. Op de zonnepanelen zitten allemaal kleine cellen, welke het zonlicht omzetten in kleine elektrische schokken. Deze vormen weer een hoeveelheid energie. Zonnepanelen leveren groene energie. Naast het feit dat ze goed zijn voor het milieu, leveren ze ook een flinke energiebesparing op. Uw energierekening zal dus lager zijn.

Windenergie
Op een aantal plaatsen in ons land staan parken met windmolens. Hiermee wordt energie op een milieuvriendelijke wijze opgewekt. Doordat er steeds meer windmolenparken komen, kan de milieubelastende productie van energie gaan dalen. De energie die door de molens wordt opgewerkt, wordt opgeslagen om woningen van energie te voorzien. Het grote voordeel van de windmolens is, dat wij steeds minder fossiele brandstoffen hoeven te gebruiken om energie op te wekken. Windenergie zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en minder milieuvervuiling.

Biomassa energie
Dit is in ons land een veel gebruikte vorm van groene energie. De bekendste vorm is toch wel groene stroom. Ruim 90 procent hiervan is direct of indirect afkomstig uit de verwerking of verbranding van biomassa. Dit is de verzamelnaam voor biologisch afval dat via diverse processen weer wordt omgezet in bruikbare energie. Veelal bestaat dit afval uit plantresten, maar het kan ook mest of rioolafval bevatten. Er zijn verschillende vormen van biomassa, zoals droge biomassa en natte biomassa. Droge biomassa bestaat uit verschillende gedroogde organische materialen, zoals turf. Natte biomassa bevat weer vochtig afval. Hierbij valt te denken aan slib, GFT afval en mest. Bij de verbranding van deze massa komt niet meer CO2 vrij, dan er eerst werd opgenomen door de natuur. Om deze reden is het dan ook een milieuvriendelijk manier van energie opwekken.

Aardwarmte
Ook al neemt het gebruik van duurzame energiebronnen toe, toch worden de meeste gebouwen en huizen in Nederland nog warm gestookt met gas. Deze fossiele brandstof begint op te raken. Er wordt dus al gezocht naar andere vormen van brandstof voor warmte.