De temperatuur stijgt

Dat de temperatuur van de aarde stijgt, dat is een feit waar we niet meer omheen kunnen. De aarde is aan het opwarmen en dit heeft op de langere termijn grote gevolgen, waarvan we al één en ander kunnen merken. Dit zorgt ervoor dat we met veel vragen zitten, vooral op het gebied van klimaatverandering. Welke invloed heeft de opwarming van de aarde op het weer dat wij nu kennen?

Klimaten onderscheiden
We kunnen over de hele wereld diverse soorten klimaten onderscheiden. Zo kennen we onder meer het regenwoudklimaat, het steppeklimaat, het woestijnklimaat en het poolklimaat. In Nederland kennen we het zeeklimaat. Eigenlijk is het goed te zeggen dat vrijwel ieder land een ander klimaat kent. Met het klimaat bedoelen we dan ook het gemiddelde weer in een landstreek. Zoveel regen als het ene klimaat kent, zoveel droogte kent het andere.

Temperatuurstijging

De temperatuurstijging lijkt niet erg dramatisch. In een eeuw tijd is het om precies te zijn een hele graad Celsius warmer geworden in Europa. Hoewel dit niet erg veel lijkt, zijn de gevolgen op langere termijn dramatisch. De temperatuur stijgt op de aarde wanneer er broeikasgassen terecht komen in de lucht. Er zijn diverse factoren die deze gassen veroorzaken, als vulkaanuitbarstingen. Echter, de grootste boosdoener is het verbranden van fossiele brandstoffen. We hebben het dan over energie.

Draait het dan alleen om temperatuur?
Wanneer we het hebben over klimaatverandering, dan spreken we niet alleen over de opwarming van de aarde. We hebben het ook over de verandering van het weer in het algemeen. Zo wordt er gekeken naar de verandering van het weertype over een bepaalde periode. Hierbij wordt onder meer gecontroleerd op veranderingen in de temperatuur en in de gemiddelde hoeveelheid neerslag in diverse vormen.

Het broeikaseffect
Het is warm op de aarde doordat de zon deze verwarmt. Dit zorgt er ook voor dat het, in Nederland, in de nachten kouder is dan overdag. In de atmosfeer zijn diverse gassen te vinden, als waterdamp. Deze diverse stoffen vormen een laagje om de aarde, die ervoor zorgt dat een deel van de verkregen warmte ook daadwerkelijk op de aarde blijft. De aarde warmt dan ook teveel op wanneer deze laag te dik wordt en alle warmte op de aarde blijft. Het broeikaseffect zorgt er wel voor dat er nog altijd een goede temperatuur op de aarde heerst om goed in te leven. Kortom, zonder het broeikaseffect zou het veel te koud zijn op onze wereld om er te kunnen leven, maar als er teveel broeikasgassen ontstaan dan stijgt de temperatuur op de aarde te veel. Dit zorgt ervoor dat onder meer de steppes ontdooien en dit heeft nare gevolgen voor de wereld.

Waardoor stijgt de temperatuur?

De temperatuur stijgt en dat is een feit. Echter, de oorzaak van de temperatuurstijging zorgt voor nogal wat onenigheid. Zo zijn er veel wetenschappers die van mening zijn dat de natuur zelf zorgt voor de opwarming van de aarde. Echter, er zijn nog meer wetenschappers die de schuld bij de mens leggen. Zij zouden zorgen voor de temperatuurstijging door steeds meer moderne apparaten te ontwikkelen en door op steeds meer manieren meer energie op te wekken. Eenvoudig gezegd is het niet helemaal duidelijk wie of wat ervoor zorgt dat de aarde opwarmt.