CO2 uitstoot, waarom verminderen?

CO2 uitstoot, waarom verminderen?
CO2 is een reukloos en kleurloos gas in de natuur. Normaal wordt de CO2 gebruikt door planten die er weer zuurstof van maken. CO2 is de chemische naam voor kooldioxide. Deze stof komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. Vooral de CO2 uitstoot door de zware industrie, het transport en het verkeer is een groot probleem. Het is dus heel erg belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen. Wanneer dit op de lange termijn niet gebeurt, dan kan dit leiden tot een slechter en versterkt broeikaseffect. Dit kan weer flink wat milieuproblemen opleveren. Zo zorgt het voor een klimaatverandering en een aantasting van de natuur.

Broeikaseffect
In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het broeikaseffect natuurlijk. Gassen als CO2, methaan en waterdamp zorgen ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. Dankzij het broeikaseffect is het op aarde gemiddeld 12 graden Celsius. Als dit er niet was, dan zou het op aarde gemiddeld -18 graden Celsius zijn. Helaas heeft de mensheid een negatieve bijdrage aan het broeikaseffect geleverd. Dit komt vooral door de verhoogde CO2-uitstoot en het versterkte broeikaseffect. De broeikasgassen blijven in de atmosfeer hangen. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde dus steeds meer. De mens is hier dus grotendeels zelf verantwoordelijk voor. Vooral sinds de komst van de industrie is de concentratie van broeikasgassen flink toegenomen. Het broeikaseffect is dus versterkt en dit heeft weer flink wat negatieve gevolgen voor de aarde.

Een bijdrage leveren
De afgelopen decennia is het klimaat flink gestegen. Dit is het gevolg van het versterkte broeikaseffect. Deze klimaatstijging heeft weer een schade opgeleverd aan de natuur en de dieren. Door het versterkte broeikaseffect zijn er al een aantal diersoorten uitgestorven en zijn de regenwouden kleiner geworden. Om mee te werken aan een beter milieu kan er gebruik worden gemaakt van duurzame energie, zoals groene energie. Ook kunt u letten op kleinere zaken, zoals het scheiden van afval, papier en het kopen van recycling producten. Daarnaast helpt milieubewuste voeding ook tegen een vermindering van de CO2 uitstoot. Hierbij valt te denken aan biologische producten.