Wetenschap en techniek

Wat heeft de ozon met het Kyoto-verdrag te maken?

Veel mensen zijn van mening dat het Kyoto verdrag, of het nu gaat om het oude of het nieuwe, te maken heeft met het gat in de ozonlaag. Echter, niets is minder waar. Het Kyoto-verdrag draait om het beperken en reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, of CO2. Door de uitstoot hiervan te verminderen, wordt er een betere zorg aan het milieu en de aarde gegeven en kunnen, volgens de...

lees verder

CO2-opslag

CO2-opslag is al jaren het gesprek van de dag onder vele wetenschappers die zich bezig houden met het milieu, met de welbekende CO2-uitstoot en de nodige maatregelen die moeten worden genomen. Maar wat is CO2-opslag nu eigenlijk? Eenvoudig gezegd hebben we het over een overgangsmaatregel die ervoor moet zorgen dat de huishoudens van tegenwoordig worden omgezet in duurzame energiehuishoudens. CO2...

lees verder

Kyoto verdrag en het vervolg

Het Kyoto verdrag, of eigenlijk het Kyoto-protocol, is een verdrag dat bedoeld is om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. De aarde heeft veel last van deze broeikasgassen en de planeet verandert dan ook niet ten goede. De broeikasgassen zorgen namelijk voor een aanzienlijke opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien. Denk hierbij aan het ontdooien van steppes en ijskappen,...

lees verder

Kernenergie en kernfusie

Kernenergie en kernfusie zijn twee verschillende zaken, maar hebben toch ook zeker wel wat overeenkomsten. Het heeft allebei te maken met het opwekken van energie, maar de werkwijze ligt toch wat anders. Daarbij is het goed te zeggen dat het geen positieve vorm van energie opwekken is. Veel mensen zouden dan ook liever zien dat alle benodigde energie, wereldwijd, verkregen zou worden op natuur-...

lees verder

Alternatieve energie

Alternatieve energie is energie die wordt verkregen met behulp van de natuur. Denk aan energie uit wind, uit de zon of het water. Wanneer de hele wereld gebruik zou gaan maken van alternatieve energie, dan zou dat het einde betekenen van fossiele brandstof, waarbij ontzettend veel CO2 vrijkomt. Het zoeken naar alternatieve energie is noodzakelijk Wereldwijd wordt er voortdurend gewerkt aan...

lees verder

Kernenergie en kernfusie

Kernenergie en kernfusie zijn twee verschillende zaken, maar hebben toch ook zeker wel wat overeenkomsten. Het heeft allebei te maken met het opwekken van energie, maar de werkwijze ligt toch wat anders. Daarbij is het goed te zeggen dat het geen positieve vorm van energie opwekken is. Veel mensen zouden dan ook liever zien dat alle benodigde energie, wereldwijd, verkregen zou worden op natuur-...

lees verder