Informatie

Neem een slimme elektriciteits- en gasmeter om uw verbruik goed te meten

Hoeveel gas en elektriciteit verbruikt u precies? Helaas is bijna niemand hier goed van op de hoogte en dit betekent dat wij er onvoldoende aandacht aan besteden. Wanneer er wat extra aandacht wordt besteed aan het verbruik, dan kunnen we besparen op de energierekening, maar we dragen ook bij aan een beter milieu. Wilt u meer inzicht krijgen in het verbruik van uw elektriciteit en gas? Neem dan...

lees verder

Wat heeft de ozon met het Kyoto-verdrag te maken?

Veel mensen zijn van mening dat het Kyoto verdrag, of het nu gaat om het oude of het nieuwe, te maken heeft met het gat in de ozonlaag. Echter, niets is minder waar. Het Kyoto-verdrag draait om het beperken en reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, of CO2. Door de uitstoot hiervan te verminderen, wordt er een betere zorg aan het milieu en de aarde gegeven en kunnen, volgens de...

lees verder

Het water stijgt

Net als de klimaatverandering kunnen we ook constateren dat het water op de aarde stijgt. Op de eerste plaats komt dit door smeltend ijs en uitzetting van water, die ervoor zorgen dat het zeewater aanzienlijk stijgt. Daarnaast stijgt het water in de rivieren door de enorme regenval. De gletsjers stromen leeg en zorgen ervoor dat de hoeveelheid water in de oceanen aanzienlijk...

lees verder

Neem een zonneboiler

Een zonneboiler is ideaal wanneer u op een milieuvriendelijke manier warmte wilt verkrijgen. De zonnecollector vormt het belangrijkste onderdeel van de zonneboiler. Hierin wordt de elektromagnetische straling van de zon omgezet in de warmte die u met de zonneboiler verkrijgt. Zonneboilers werken door de warmte van de zon op te nemen en zo warm water te krijgen. Nu klinkt dit wellicht wat...

lees verder

Duurzame energie, groene stroom

Duurzame energie, groene stroom Om de CO2 uitstoot te reduceren kan men gebruik maken van duurzame energie. Dit is energie die is opgewekt op een milieuvriendelijke manier. Tegenwoordig wordt er veel aandacht besteedt aan duurzame energie. Dit komt, omdat het steeds belangrijker wordt. De CO2-uitstoot stijgt, met als gevolg een verslechtering van het broeikaseffect en een klimaatverandering. Zo...

lees verder

Plaats zonnecellen op het dak

Als u op een milieuvriendelijke manier energie wilt verkrijgen, dan is het een goede optie om zonnecellen op het dak te plaatsen. Zonne-energie levert u veel voordelen op. Op de eerste plaats is het uiteraard veel beter voor het milieu, maar u haalt er zelf ook meer voordeel uit. Zo kunt u aanzienlijk besparen op de energierekening en met het bespaarde geld kunt u zeker wel andere leuke dingen...

lees verder