Broeikasgassen

Het bekendste broeikasgas is zonder twijfel CO2. Wat veel mensen echter niet weten is dat er naast CO2 ook andere broeikasgassen bestaan. De belangrijkste andere emissiebronnen zijn methaan, lachgas en de F-gassen (HFKs, PFKs en SF6). Bij elkaar dragen deze gassen voor circa 15% bij aan de uitstoot van broeikasgasemissies in Nederland. Gelukkig is sinds 1990 de totale uitstoot met ruim 45% verminderd. Het is belangrijk om deze trent door te zetten. Een verdere reductie van methaan, lachgas en F-gassen kan bijdragen aan het verlagen van de Carbon Footprint van producten en de doelstellingen van een goed klimaatbeleid.